Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 25 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Gezin

Op de gemeenteraad van 23 november stelde raadslid Anciaux voor dat onze gemeente mee zou instappen in het project dat “European Disability Card”(EDC) heet. Deze gratis kaart biedt aan personen met een al dan niet zichtbare handicap de mogelijkheid diverse voordelen te genieten van financiële of …

Op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gezin
Op 11 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Gezin, OCMW

Onze actie aan de bibliotheek van Heusden in de pers. Lees HIER meer …

Op 11 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Gezin, OCMW

Onze afdeling organiseerde naar aanleiding van de opening van het Huis van het Kind een ludieke actie aan de bibliotheek van Heusden. Hoewel ook de N-VA het idee van een Huis van het Kind genegen is begrijpt ze niet waarom daarvoor een bib moest sneuvelen terwijl er andere alternatieven aangebracht …

Op 20 april 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Gezin, Ruimtelijke ordening

De vorige gemeenteraden (februari en maart) legde het gemeentebestuur het woonbeleidsplan voor. De N-VA-fractie vond dit document uitgebreid, goed gestructureerd en beargumenteerd. Toch waren er ook enkele kanttekeningen. De analyse toont dat er een daling is van het aantal jonge gezinnen en dat er …

Op 20 april 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Gezin

Het college heeft eindelijk, onder druk van de N-VA-oppositie, het verouderde en discriminerende reglement in verband met huwelijksjubilarissen herzien. Voortaan zullen alle jubilarissen voor 50, 60, 65, 70 en 75 jaar huwelijk een geschenk (waardebonnen) in ontvangst mogen nemen. Voordien dienden de …