Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 26 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op de gemeenteraad van april vroeg raadslid Anciaux namens de N-VA fractie of de gemeente in het verlengde van haar toetreding tot de Statiegeldalliantie (zie gemeenteraad van maart) een stap verder kon gaan en de aanschaf van zogenaamde "peukentegels" wou overwegen. Peukentegels zijn asbakken met …

Op 24 april 2018, over deze onderwerpen: Gezin

OCMW raadslid Hildegard Van Rompu is beroepsmatig (en dit als sinds  33 jaar!) onthaalouder. Ze kent het reilen en zeilen in de sector dus door en door. De laatste jaren hoort ze steeds vaker collega’s, jong en oud, klagen dat ze het ongelooflijk vinden dat een onthaalouder geen halve dag verlof kan …

Op 22 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De door raadslid Anciaux al enkele malen gevraagde infoavond over de BIN werking in onze politiezone zou er dan eindelijk komen. Naar aanleiding van de inbrakenpiek in Heusden van vorige maand vroeg het raadslid op de gemeenteraad wanneer nu eindelijk die langverwachte infoavond zou doorgaan, een …

Op 16 april 2018, over deze onderwerpen: Activiteiten, Verkiezingen 2018

Onze afdeling stelde voorbije zaterdag haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorstelling op de webstek, kom dus zeker af en toe eens terug.. …

Op 27 maart 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Op de voorbije gemeenteraad stelde de meerderheid voor dat de gemeente zich zou aansluiten bij de Statiegeldalliantie, een vrijblijvende alliantie van vooral Nederlandse gemeenten die statiegeld willen invoeren op PMD om zwerfvuil tegen te gaan. Toen raadslid De Sutter vroeg naar de reden hiervoor, …

Op 26 maart 2018, over deze onderwerpen: Activiteiten

Onze afdeling droeg maar wat graag haar steentje bij tot het welslagen van de jaarlijkse zwerfvuilactie "Destelbergen helemaal schoon". Net als 17 andere organisaties kamde ze beken, borders, plantsoenen, ... af op zoek naar allerlei zwerfvuil.  We hadden de indruk dat er dit jaar meer opgehaald …