Nieuwe bestemming Pius X kerk, de mening van onze fractie.

Op 24 juli 2016, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad

Zoals vroeger reeds aangekondigd zag de toekomst van de Pius X kerk in Destelbergen er niet al te rooskleurig uit. Het bisdom hakte onlangs de knoop door en besloot deze kerk "aan de eredienst te onttrekken". Een eerste reactie van de in dit dossier bevoegde schepen leest u hier.

De reactie van onze fractie, bij monde van fractieleider Raman, kan u hieronder integraal lezen:

 

Onze partij kan zich vinden in de nieuwe bestemming van de Pius X‑kerk.

We vinden echter dat het college nogal kort van geheugen is en dit dossier onvoldoende voorbereid heeft of andere mogelijkheden niet overwogen heeft.

Met Durabrik werd destijds een financiële overeenkomst getroffen om de voorziene ontmoetingsplaats op de TAE-site te laten afkopen. De gemeente ontvangt hiervoor 200000,00 euro.

Het college beloofde dit geld te willen investeren op het Eenbeekeinde om van de Pius X‑kerk een lokale ontmoetingsplaats te maken van zodra deze een nieuwe bestemming diende te krijgen.

Zo zou het verenigingsleven op het Eenbeekeinde over voldoende ruimte beschikken om zich verder te ontplooien. Een bijkomende  ruimte voor een lokaal dienstencentrum had eveneens in overweging genomen kunnen worden.

 

Toen de N-VA-fractie op de gemeenteraad van november 2015 naar de stand van zaken vroeg bleek schepen De Groote vooral een afwachtende houding aan te nemen.

Als nu blijkt dat de betrokken partijen slechts op 23 juni voor het eerst zouden hebben samengezeten, geeft dit duidelijk aan dat het college geen inspanning heeft gedaan om van de kerk de ontmoetingsplaats te maken die het zelf voor ogen had.

 

In diverse beleidsplannen wordt het Eenbeekeinde naast Destelbergen‑Dorp en Heusden‑Dorp als de derde woonkern van de gemeente beschouwd.

Maar een duidelijk visie voor het Eenbeekeinde is er echter niet.

Dit wordt door het dossier rond de ambachtelijke zone aan de Panhuisstraat (oorspronkelijk voorzien om 10 lokale ondernemers te huisvesten en uiteindelijk toegewezen aan 3 grotere bedrijven) en het gewijzigd standpunt rond de kerk Pius X, nogmaals duidelijk gemaakt.

 

Alweer een gemiste kans van dit bestuur waarbij de zelf vooropgestelde doelen steeds gewijzigd worden en beloftes niet nagekomen worden.

 

 

 

  

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is