Uitstelgedrag i.v.m. tussentijdse cijfers en onbeantwoorde vragen over de begroting...

Op 25 juni 2015, over deze onderwerpen: Financiën, Gemeenteraad

Op de gemeenteraad van juni vroeg raadslid Rombaut de tussentijdse cijfers per 30 juni 2015 op om te kunnen vergelijken met de voorziene begroting en om eventueel bij te sturen via een besparingsplan. Het gemeentebestuur had hiervoor tot september de tijd. Op de eerste gemeenteraad na het verlof werd hierover echter met geen woord gerept. Hieruit groeide het vermoeden dat het cijfermateriaal niet bestond, wat er op wijst dat het interne controlesysteem niet functioneert. Dit is nochtans een essentieel punt voor de goede werking van de gemeente met het oog op transparantie omtrent de gebruikte middelen.

In oktober ontvingen we uiteindelijk het late vakantiewerk.

Bij sommige grote posten werd een aanvaarbare uitleg gegeven waarom de opbrengsten en uitgaven niet de verwachte 50% van het budget omvatten. Voor andere zaken werden de verwachtingen niet ingelost en kwam er geen uitleg waarom er voor sommige zaken nog niets was uitgevoerd in het midden van het jaar. Vragen in verband met investeringen aan gemeentegebouwen, onderhoud en aanleg van wegen, fiets- en voetpaden konden pas op de gemeenteraad aan de bevoegde schepen worden voorgelegd, maar werden zwak beantwoord. 

Als N-VA fractie willen we er op letten dat er niet meer wordt uitgegeven dan voorzien, maar als er bepaalde zaken vooropgesteld worden, moeten die ook uitgevoerd worden, ten goede van de burger. Tenslotte bleef onze vraag omtrent eventuele besparingen onbeantwoord.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is