Woonbeleidsplan: goedgekeurd plan, afgekeurde opvolging.

Op 20 april 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Gezin, Ruimtelijke ordening

De vorige gemeenteraden (februari en maart) legde het gemeentebestuur het woonbeleidsplan voor. De N-VA-fractie vond dit document uitgebreid, goed gestructureerd en beargumenteerd. Toch waren er ook enkele kanttekeningen.

De analyse toont dat er een daling is van het aantal jonge gezinnen en dat er nood is aan woningen voor één- en tweepersoonsgezinnen en aan aangepaste woningen voor ouderen. Jammer genoeg neemt de meerderheid een afwachtende houding aan om deze pijnpunten weg te werken want er worden geen concrete doelstellingen geformuleerd of toekomstige acties gepland. We hebben de indruk dat men wacht op initiatieven van anderen in plaats van zelf de touwtjes in handen te nemen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is