Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Emmanuel Anciaux

Lid Politieraad en Mobiliteitscommissie

David De Baere

Lid van Commisie Afstemming Gemeentelijk Beleid, Deontologische Commissie, Beheersorgaan Bibliotheek en Gemeenschapscentrum

Renaat De Sutter

Lid commissie Ontwikkelingssamenwerking, commissie Afvalbeleid, Afstemming Gemeentelijk Beleid en commissie Afvalpreventie

Wim Raman

Lid Politieraad, Mobiliteitscommissie, Commissie Financiën en Deontologische Commissie

Eva Rombaut

Lid van Commissie Financiën, Mobiliteitscommissie, Lokaal Overlegplatform Kinderopvang en Afstemming Gemeentelijk Beleid

Koen Van Hende

Lid PWA-raad

Dora Van Lyssebettens

Lid Commissie Ontwikkelingssamenwerking en Commissie Afvalbeleid

Mia Vantomme

Commissie Financiën, Lokaal Overlegplatform Kinderopvang, Commissie Afvalpreventie

Hildegard Van Rompu

Lid Lokaal Overlegplatform Kinderopvang

Raymond Roels

Afgevaardigde voor OCMW in algemene vergadering in TMVS en de Zorgband Leie en Schelde