Eva Rombaut

- Vijfde schepen. Bevoegd voor sociale zaken, welzijn, volksgezondheid, materie die in vorige legislatuur tot de bevoegdheid van de OCMW-voorzitter behoorde, zorgband en jeugd.

- Lid van Raad van Bestuur Zorgband, Provinciaal Zorgcentrum Lemberge en Volkshaard