Cultuur & Sport

Nieuws over dit onderwerp

Balletje trappen voor het goede doel.

Raadsleden Eva Rombaut, Dora Van Lyssebettens, Renaat De Sutter en Emmanuel Anciaux zetten samen met andere raadsleden en vrienden hun beste beentje voor tijdens twee galawedstrijden minivoetbal voor …

N-VA wil Vlaamse spreker voor Vlaamse feestdag.

Onze fractie stelde zich vragen bij de keuze voor de, weliswaar zeer gewaardeerde, spreker op de plaatselijke 11 julie viering: Alain Remue. Bij monde van fractieleider Raman vroeg ze schepen Degroote …